Trang chủ » Tin văn và...

THÔNG BÁO ! THÔNG BÁO !

Trần Nhương
Thứ ba ngày 9 tháng 5 năm 2017 10:16 PM

Trang trannhuong.net/com xin thông báo: Do công ty nơi chủ trang kí hợp đồng hosting tiến hành nâng cấp kĩ thuật, nên trang web sẽ tạm ngừng từ 17h ngày 9-5-2017 đến sáng 10-5-2017. Sau thời gian đó trang web chắc chắn sẽ hoạt động ổn định hơn.
Xin thông báo cùng bạn đọc và mong được thông cảm.

Chủ trang
TRẦN NHƯƠNG