Trang chủ » Tin văn và...

THÔNG BÁO CỦA THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM KHOÁ IX (NHIỆM KỲ 2015-2020)

Theo baovannghe
Thứ hai ngày 26 tháng 6 năm 2017 4:28 AM


Ngày 20 tháng 6 năm 2017, tại Hà Nội, Thường trực Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã tiến hành Hội nghị mở rộng với sự tham gia của Trưởng ban Kiểm tra nhằm xem xét và thông qua một số nội dung sau đây.

1. Hội nghị cho ý kiến về công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ VI của Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX, dự kiến tiến hành vào trung tuần tháng 7/2017.

2. Hội nghị cho ý kiến chỉ đạo rà soát việc xét Giải thưởng sông Mê Kông lần thứ 9 theo đúng Quy chế của giải thưởng.

3. Hội nghị nghe báo cáo và tiếp tục cho ý kiến để hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Cuộc gặp mặt lần thứ nhất các nhà văn Việt Nam đang sống ở nước ngoài dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 10/2017.

4. Hội nghị nghe thông báo và quán triệt thông tư 42/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện Đề án hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật và báo chí Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, có biện pháp đổi mới phương thức hỗ trợ đầu tư, tránh dàn đều, cào bằng, tập trung cho sự ra đời những tác phẩm có chất lượng cao.

5. Về tập thơ Thành phố dịu dàng của nhà thơ Trần Nhuận Minh: Sau khi nghe lãnh đạo Nhà xuất bản Hội Nhà văn báo cáo quá trình thực hiện quyết định của Cục Xuất bản, In và Phát hành tại công văn số 526/CXB/PH-QLXB ngày 25/5/2017 về việc đình chỉ phát hành cuốn sách, Thường trực Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam cơ bản đồng ý với đánh giá của Cục Xuất bản, In và Phát hành: "Tập thơ là những hồi tưởng về quá khứ, miêu tả cuộc sống con người, số phận con người với sự đôn hậu chân thành, xen lẫn day dứt xót xa của tác giả. Tuy nhiên qua kiểm tra lưu chiểu, Cục phát hiện hai bài thơ "Những điều ấy", "Lúc ấy" có cách viết chủ quan, không phù hợp. Do đó Cục đề nghị Nhà xuất bản đình chỉ phát hành cuốn sách để chỉnh sửa hai bài thơ trên".

Trong quá trình thực hiện quyết định trên, Nhà xuất bản đã liên hệ với nhà thơ Trần Nhuận Minh, tác giả đã đồng ý sửa chữa thêm hai bài thơ Cục xuất bản "đề nghị chỉnh sửa" khi sách được tái bản. Thường trực Hội Nhà văn đã chỉ đạo Nhà xuất bản chấp hành đúng quyết định của Cục Xuất bản, in và phát hành và qua kiểm tra, khẳng định: trên thực tế đã không để xảy ra việc thu hồi và hủy tập thơ Thành phố dịu dàng như dư luận đã lo ngại. Thường trực Hội Nhà văn lưu ý Nhà xuất bản nghiêm túc rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng toàn diện, theo đúng Luật Xuất bản, đúng tôn chỉ, mục đích và Quy chế làm việc.

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

T/M THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH

HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

Nhà thơ HỮU THỈNH

(đã ký)