Trang chủ » Tin văn và...

TRẦN NHƯƠNG MỞ THÊM TRANG "THƠ TRĂM NHÀ"

Thứ năm ngày 8 tháng 6 năm 2017 7:16 PM


LỜI THƯA

Tôi mở blog THƠ TRĂM NHÀ tại địa chỉ thotramnha.blogspot.com để có một sân chơi mà ở đó sẽ đăng thơ của tất cả các bạn mà không phân biệt biên giới không gian và trường phái. Thơ già, thơ trẻ, thơ cách tân vô tư thể hiện. Có một điều thơ phản ảnh xã hội nhưng không sa vào chính trị và chống Nhà nước. Ổ đây cũng đăng tải bàn luận, phê bình, giới thiệu thơ. Cùng các mục vui, thư giãn...
Rất mong các nhà thơ, các bạn yêu thơ hợp tác để THƠ TRĂM NHÀ là một vườn thơ hương sắc...
Bài vở gửi qua Email: tranhamvui@gmail.com
Các bạn gặp gỡ Trần Nhương qua 4 trang sau: trannhuong.net/com, tran-nhuong.com. tranlao.blogspot.com thotramnha.blogspot.com
Nhà thơ
TRẦN NHƯƠNG