Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI – TÔ HOÀNG

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 15 tháng 5 năm 2010 7:19 PM
 


Tô Hoàng đích thị tía tô
Tía tô làng Láng thủ đô nước nhà (1)
Học hành điện ảnh bên Nga
Trở về làm báo vịt gà dong chơi (2)
Ô hô Ngửa mặt kêu trời
Thiên đường bóng tối
chết người hay không
Quanh năm là tháng bảy âm
Một thế giới khác bị nhầm đến ta (3)
Pháo dài bắn đạn tầm xa (4)
Nhưng cò bị liệt hóa ra... tịt ngòi…
------
(1)- Tô Hoàng trước đây ở Láng, Hà Nội.
(2)- Ông từng làm báo Lao Động
(3)- Các chữ in đậm gạch dưới là tên tác phẩm của Tô Hoàng

(4)- Tô Hoàng có thời là bộ đội pháo binh