Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - NGUYỄN QUANG HÀ

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 18 tháng 4 năm 2010 5:42 AM

 

Tên thật là Nguyễn Mạnh Tràng
Vậy mà cắt ruột mấy gang mới kỳ (1)
Bắc Giang đích thị là quê
Đánh giặc ở Huế ngủ khì Ngọ môn (2)
Cuối tuần trăng mật mất hồn
Sông dài như kiếm kiếm cùn mới gay
Lang thang với Huế tháng ngày
Trái ngọt vườn cấm vặt ngay sướng đời
Tiểu thư dính phải mê tơi (3)
Quang Hà sông sáng bao người đã bơi…
-----
(1)- Tên khai sinh của nhà văn Nguyễn Quang Hà là Mạnh Tràng. Ông bị bệnh phải cắt ruột.
(2)- Ông quê Bắc Giang lấy vợ xứ Huế và định cư tại đây
(3)- Các chữ in đậm gạch dưới là tên một số tác phẩm của NQH