Trang chủ » Cùng vui

TỈNH NÓI MÀ HUYỆN KHÔNG NGHE

Trương tuần
Thứ năm ngày 20 tháng 5 năm 2010 9:14 PM
 
Mầu mỡ thì tỉnh chén rồi
Nhất nhất bắt huyện nghe lời cấp trên
Hãy lên Bắc Pó mà xem
Bao nhiêu lời dạy Bác khuyên thế nào !
Trương tuần

Tối hậu thư nhiệt tình đòi bức tử một vùng đất?

Điều khó hiểu, tại dự án khai thác mỏ vàng tại Bản Um – Pác Háo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), trong khi chính quyền địa phương và người dân kiên quyết giữ đất, thì tỉnh lại liên tục “nã” huyện và xã phải nhanh chóng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để bàn giao đất cho chủ đầu tư.
Trích bài trên VietNamNet: