Trang chủ » Cùng vui

BỚ CHÚ BA SÀM (anhbasam.com)

Trường Nhân
Thứ sáu ngày 21 tháng 5 năm 2010 5:53 AM
 


Này này bớ chú Ba Sàm
Chú đi nhà trẻ chú làm khổ tôi
Sáng ra muốn ghé vào chơi
Chú đóng cái... cửa như hồi chưa yêu
Thị phi biết cũng lắm điều
Tù và hàng tổng gánh nhiều mỏi lưng
Ba Sàm đã quyết ba cùng
Cùng Dân, cùng Bạn, cùng sông núi này
Thì ta góp sức chung tay
Mỗi người một chút có ngày nở hoa
Mau mau chú hãy về nhà
Mở ngay cửa ngõ để bà con chơi
Cầm bằng chú chẳng nghe lời
Bác mang rượu đến cho đời ngất ngây... 
 
Xem tin: