Trang chủ » Cùng vui

CÂU NÓI NGHĨ NGỢI NHẤT TRONG TUẦN GỬI QUỐC HỘI

Trần Nhương
Thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2010 1:38 PM
 
 Trích ý kiến Ts Nguyễn Quang A về tầu hỏa cao tốc :
 
Nếu tính hết tất cả các khoản đầu tư theo ý muốn của chúng ta thì có lẽ lên đến nhiều lần GDP, sức có hạn, chúng ta phải vay và liệu con cháu có trả nợ được không? Hơn chục năm trước Việt Nam đã phải nhờ đến các câu lạc bộ London, Paris xin xóa nợ của các thế hệ trước. Gương Hy Lạp còn đó, kinh nghiệm không xa của chính chúng ta còn đó. Liệu có ai xóa nợ cho con cháu chúng ta? Không được phép để những hậu quả như vậy xảy ra. Các đại biểu Quốc hội hãy ngẫm nghĩ kỹ trước khi ấn nút.

Nguồn: Lao động cuối tuần số 19 Ngày 23/05/2010