Trang chủ » Cùng vui

THƠ VUI GỬI ANH GÀ

Trương Tuần
Chủ nhật ngày 1 tháng 1 năm 2017 9:47 PM
Khỉ đã qua rồi Gà đang tới
Chúc cho khang thái suốt năm Gà
Năm Khỉ lộ ra bao trò khỉ
Xuân Gà thắng lợi rực mùa hoa
.
Cứng cựa Gà nha không sợ cáo
Bụt nào tham nhũng mổ thây ra
Cối xay chớ có quen ăn quẩn
Đạp mái lung tung chết bỏ bà.
.
Quy trình quy định luôn quán triệt
Chớ mà "diễn biến" chớ toi gà.
.
Hãy gáy vang lên lời hiệu triệu
Muôn đời Đại Việt vẫn Đông A ...
Trương Tuần