Trang chủ » Cùng vui

CÁCH CHỨC CỤ TRỜI

Trương Tuần
Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2016 2:18 PM- Cụ ơi, lâu quá mới gặp nhau. Cụ có thơ phú gì đọc cho vui, tôi nghiện thơ cụ rồi. He he
- Tức cảnh mấy câu nhá.
- Vâng, xin cụ cho mấy câu xả treet.
- Mùa đông mặc áo mùa hè
Cụ Trời "diễn biến" như bè quan tham
Có quyền thích làm là làm
Bất chấp luật pháp, nhiệt hàn mặc thây
Đề nghị cách chức thẳng tay
Hãy lôi cổ xuống về ngay dân thường...
- Ấy chết cụ, sao cái gì xấu xa, vớ vẩn lại đổ vào Nhân dân. Tôi đề nghị sửa câu cuối như sau: Hãy đá một phát lên ngay Thiên đường...
- Ua ra, thơ cụ hay như cụ chủ tịch...
- Thì VƯỠN...