Trang chủ » Cùng vui

ĐÙA VỚI NGÀI TRUMP

Trần Lão
Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2016 10:47 AMTổng thống Mỹ rất biết đùa
Cho nên Trần Lão búa xua mấy lời
Bao giờ ngài đến nước tôi
Rượu nút lá chuối bằng mười Witky
Thịt chó tơ mới dậy thì
Ăn vào sẽ thấy cái gì cũng hăng
Mấy lời cùng với ông Trăm
Tôi chờ ngài đến rượu tăm cất rồi...