Trang chủ » Cùng vui

LOA PHƯỜNG BI CA

Trương Tuần
Thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2017 1:45 PM

Em già rụng hết cả răng
Phều phào cái giọng, nói năng phập phù
Cái lưng thì nó gù gù
Bởi chưng treo cột tít mù bao năm
Mà anh yêu đắm yêu đằm
Quan phường quan xã cứ mần nát em
.
Hết thời xếp xó cho êm
Loa phường đồ cổ cho lên thiên đường....

Trương Tuần