Trang chủ » Cùng vui

QUAN BÀ ĐỐI THOẠI CUỐI NĂM

Trương Tuần
Thứ tư ngày 4 tháng 1 năm 2017 2:51 PM


- Em ơi, Tết này móm quá, bị sao Thái Bạch mất hết nguồn thu !
- Thì làm sao mà mất ?
- Cấm biếu quà Tết thì còn đâu nguồn thu em ơi...
- Hi hi, tưởng gì. Chị quê một cục. Chẳng hề hấn gì, vẫn ngon ngỏn ngòn ngon nhá.
- Em có mẹo gì mách chị với ?
- Em đâu có mà bọn đàn em nó tinh quái lắm. Nó ngồi một chỗ, vèo một phát là "lộc vào như nước sông Đà" nhé.
- Sao em nói chị chẳng hiểu con khỉ gì.
- Nó bắn quà Tết vào tài khoản, bà chị mít tờ đặc ạ...
- Thế thì hay quá, mình học lão Trần Nhương nhé.
- Học thế nào ?
- Thì VƯỠN ấy mà...
- Hi hi thì VƯỠN....