Trang chủ » Cùng vui

TIẾP KHÁCH LÀ ĐÁNH CHÉN

Trương Tuần
Chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2016 5:54 AM

- Cụ ơi, cụ có đọc tin ở Gia Lai mấy ông nghị tỉnh đại diện cho dân tiếp khách 3,2 tỷ đồng không ?
- Có đọc, thì các vị ấy thay mặt nhân dân tỉnh nhà tỏ lòng mến khách, tốt quá chứ lỵ.
- Tôi thấy ở ta cái gì nó cũng đàng hoàng, chứ mấy ông Mỹ Nhật úi sùi bỏ mẹ. Quan mà ăn thì bỏ tiền túi ra trả.
- Thì các nước ấy nó có ra hồn gì đâu, thối nát bỏ mẹ.
- Ta oách thật rượu bia, đánh chén là cứ nhất, chứng tỏ kinh tế ta tăng trưởng cụ ạ. "Đầy tớ" cứ chén đẫy tễ, "ông chủ đói meo bụng. Hay thật cụ nhỉ ?
- Thì VƯỠN...