Trang chủ » Viết về Trần Nhương

70 NĂM TRE VẪN…CỨNG, DÀI

Vũ Hiển
Thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2010 6:34 PM
 Tặng Trần Lão gia 

Bẩy mươi vẫn “ cứng ”, vẫn…dài
Cây tre trăm đốt khó ai sánh bằng 
Giữa đời cứ đứng thẳng băng
Khi cứng, lúc dẻo ai bằng… Trần Nhương
Lá xanh che rợp nẻo đường
Gai sắc xé toạc những phường tà ma
Thân tre vẫn óng nuột nà
Lên lên xuỗng xuống vào ra…suốt ngày !
Khối E… khoái cụm Tre này
Cứng- Dài- Dai- Dẻo sánh tày…chi chi ???...
.
HP. 23-3-2010
VH