Trang chủ » Cùng vui

CÂU NÓI TRÁCH NHIỆM NHẤT TRONG TUẦN

Nguyễn Hoàng - Trương tuần
Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2010 8:29 AM

Phan Huy, Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Cần Thơ – Trưởng ban Tổ chức giải.
 
 
Trước hết, phải nói rằng các thành viên trong BGK là những nhà thơ rất có uy tín và chính kiến khá độc lập. Đặc biệt là Nhà thơ Phạm Sĩ Sáu, Trưởng BCK cũng là người mà cá nhân tôi quý mến và trân trọng. Vì vậy, việc có ý kiến khác nhau giữa BTC và BGK đã thể hiện tinh thần tôn trọng khách quan, tìm tiếng nói nhiều chiều trong văn học nghệ thuật. Cho đến giờ phút này, chúng tôi vẫn tôn trọng quan điểm của nhau. Tức là về phía mình, chúng tôi vẫn ghi nhận kết quả của BGK và ngược lại, BGK cũng tôn trọng quyền quyết định cuối cùng của BTC chúng tôi. Tuy nhiên, là Trưởng ban tổ chức, tôi chịu trách nhiệm trước nhân dân Đồng bằng sống Cửu Long, trước nền văn học nghệ thuật của mảnh đất này nên không thể tùy tiện.
 
Cần Thơ nổi tiếng kiên cường
Chỉ đạo xử án Ba Sương lẫy lừng
Nay thêm hành động anh hùng
Vì trách nhiệm với Cửu Long quê nhà
Nghẹn trăng, Trăng nghẹn hay là
Cải cách ruộng đất quê ta đang mần...
(Thơ bình của Trương tuần)