Trang chủ » Cùng vui

QUẢN CÓ LÝ

Trương tuần
Chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2010 6:34 AM


Định nghĩa về quản lý nổi tiếng: Quản lý là quản có lý

Hì hì ta lại hì hì
Nhà văn, xuất bản ta thì ...phải soi
Văn chương đá đểu...huýt còi
Kiểm tra bắt phạt ra roi cho chừa
Còn thằng in lậu, in bừa 
Thả ra cho nó, nó cưa cho mình
Anh em chí nghĩa chí tình
Nào ta kết mối liên minh kiếm tiền...

Đọc thêm bài viết:
http://lethieunhon.com/read.php/4192.htm#entrymore