Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Quán góa chồng

Duy Phi
Thứ bẩy ngày 20 tháng 12 năm 2008 12:00 AM

                   
Trăm bậc đá lên, thăm thẳm rừng
Đây thờ Thánh Mẫu chốn tiên cung
Cổng đền, nghìn trúc khôn ngăn tục
Một lũ huyên thiên quán goá chồng.                      

2

Xanh biếc su su ngọn vượt tường
Trập trùng đồi lũng ngập ngừng sương
Giữa đường, chó cái nằm phơi vú
Sót chót nhành lan đoá loã hương!

3

Đây Tam Đảo chón Non Bồng
Ta phàm trục, đến ăn đong diệu huyền
Ai hay lệ ngược cõi tiên
Gặp bao nhiêu quán thâm niên không chồng!

 4

Tiếc không biết độ mai đào
Gặp nhau, mái tóc đã dàu khói thu
Tần mần lần lá su su
Tâm giao mấy chén sương mù đầy vơi...

5

Nhạc sĩ xuống thác Bạc ký hoạ
Hoạ sĩ lên cổng Đền làm thơ
Có chàng thi sĩ thành biên kịch
Nút kịch cởi ngay góc quán mờ...


6


Tam Đảo tìm nhị đảo
Lâu lâu lo bút cùn
Hứng đến lại “viết” được
“Vế đối” tràn suối non.  

   


Từ biết em quán cổng đền
Ngày ai “thực tế” mấy phiên đi, về
Dịu dàng thay nét chân quê
Ngực doi, hương toả bốn bề, gió ngưng
Quên sao sương trắng mịt mùng
Một trưa cây dẫn lên rừng cùng em
Chuyện trò tiếng suối tiếng chim
Bao nhiêu sắt đá dổ mềm trong nhau
Chiều xa nghe dội niềm đau
Nàng từng phương bắc cơ cầu, lạc con
Lại kẻ thương, lại vuông tròn
Lại kéo neo chạy, bỏ mom núi này
Quán lều phên nứa lung lay
Đoạ đày đã thế, đoạ đày đến đâu?

Ta về nhào nặn đêm thâu
Dựng pho tượng một ngọn sầu lưng mây...