Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÙNG CA DIÊN HỒNG

Nguyễn Khắc Phục
Thứ tư ngày 17 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
 

hspace=12
(bắt chước thể Hịch)

    (Trích)
1
Con dân nước Việt
Biết mình đang ở đâu trong thế giới
Sông ngắn hơn Amazôn
Núi thấp hơn Êvơrét
Việt Nam
Tay làm hàm nhai
Thạo cày cuốc, chăn tằm và chài lưới
Sức không đủ bao trùm mấy cõi
Chí không xa mong dẫn dắt loài người
Chỉ cốt ấm ba tháng hè, no ba ngày tết
Tuần chay nào cũng có nước mắt
Bán anh em xa mua láng giềng gần
Thương người như thể thương thân
Việt Nam
Chín bỏ làm mười
Cười như thở cả buồn vui hờn giận...

 

2
Con dân nước Việt
Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh
Giặc vừa tan đã nhấm nháp chiến công
Há miệng chờ sung
Say ngất ngưởng mơ rừng vàng biển bạc
Vua sướng đằng vua, quan sướng đằng quan
Bán tước mua danh
Mở quốc khố lấy tiền đi đánh bạc
Đóng cửa biển, cấm giao thương xứ khác
Ngồi trong xó khen nhau trích cú tầm chương
Mặc trăm họ đói rét, lầm than, oan khuất
Cha già mẹ héo, vợ góa con côi  
Tiếng khóc than tận hang cùng ngõ hẻm
Kẻ sỹ bịt mắt bưng tai
Hết chầu chực thềm rồng chờ ban lộc
Lại véo von ca ngợi thủa vàng son
Quanh cút rượu bỗng dưng mau nước mắt
Khóc người cũ muôn năm
Khóc cho cả những giấc mộng anh hùng đã chết
Bậc thức giả dã tràng xe cát
Bao nhiêu Thất trảm sớ bị bỏ quên
Bao nhiêu Thiên hạ đại thế luận bị giễu cợt
Bên hồ Gươm không còn ai bàn chuyện vua Lê...

3
Con dân nước Việt
Biết nhà dột từ nóc
Dù những ông vua hiền minh đã bỏ ngai vàng
Lên núi cao tìm Phật
Không cứu nổi những vương triều tụt dốc
Thời thế rối ren, vua mới lại đăng quang
Béo cò khi đục nước
Mềm nắn rắn buông
Trước Nam sau Bắc
Muốn lấy phải cho
Thời thế đổi thay
Bụng dạ thiên triều chẳng khác
Sai bầy sứ nghênh ngang
Đi giữa Thăng Long
Coi triều đình như cỏ
Mắt cú vọ hau háu ngắm mồi ngon
Rồi hùng hùng hổ hổ
Quân xâm lược tràn sang
Nhân danh thiên mệnh
Nhân danh diệt tà, phò chính
Nhân danh dạy văn hiến cho ngoại man
Chụp mũ quốc vương lên những đầu Chiêu Thống
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ dưới hầm tai vạ
Đất tổ tiên lại quay về quận huyện
Mồ cha ông  vó ngựa giặc giày tan
Tháp Báo Thiên bị cưa đổ máu còn loang
Lũ thái thú ngồi đếm ngọc trai, sừng voi và tê giác
Đồ cống nạp sũng máu người, mồ hôi, nỗi hổ nhục tổ tiên
Lá cờ rũ như tay người hấp hối...

4
Con dân nước Việt
Biết ghét giặc như nhà nông ghét cỏ
Biết hào kiệt thời nào cũng có
Biết một cây làm chẳng lên non
Biết chụm lại thành hòn núi lớn
Biết thuận vợ thuận chồng biển Đông tát cạn
Biết hổ dữ cũng sợ bầy trâu
Biết lấy chí nhân thay cường bạo
Biết nhân nghĩa cốt ở yên dân
Biết Nước thắng Lửa
Biết lấy yếu thắng mạnh
Biết lấy đoản binh vượt qua trường trận
Biết dẹp những bất hòa nghi kị
Biết mở cửa hoàng cung đón bô lão trả lời vua
Đánh hay hòa? 
Bản hùng ca Diên Hồng rực lửa
Cọc Bạch Đằng đã sừng sững trồi lên!
Máu cháy sôi trong hốc mắt những hồn oan
Giục người sống cầm gươm đi chiến đấu
Và những Đống Đa, Vạn Kiếp, Chi Lăng...
Những trận đánh để đời
Đánh một trận sạch không kình ngạc
Đánh hai trận tan tác chim muông
Đánh cho biết nước Nam anh hùng, có chủ
Trăng Như Nguyệt chớp lòe hùng khí
Bản Tuyên Ngôn Độc Lập đầu tiên
Nam quốc sơn hà

Dựng thế trận Diên Hồng hùng vĩ
Xã tắc hai phen lao ngựa đá
Non sông muôn thủa vững âu vàng!
 
5
Con dân nước Việt
Biết thế kỷ hai mươi giông bão
Biết nhà thơ gọi đúng bệnh mà đau
Dân hăm ba triệu ai người lớn  
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con
Liệu chuyện nghìn xưa có lặp lại mai sau
Nước đến chân mới nhảy...

Chú thích: Những chữ in nghiêng trích câu, chữ của các anh hùng, danh nhân, thi sĩ Việt, mượn lời hoặc ý của tục ngữ, thành ngữ dân gian...

Cập nhật ( 17/12/2008 )