Trang chủ » Cùng vui

BIẾM HỌA CUỐI TUẦN

Trương Tuần
Chủ nhật ngày 22 tháng 11 năm 2015 5:56 AMAnh là trên cả tuyệt vời
Anh là ánh sáng suốt đời của em
Đứa nào nói xấu, không khen
Em cho ra bã vận đen cả nhà...
- Các chú hết lòng về ta
Rồi anh ban lộc cứ là... lên tiên...