Trang chủ » Cùng vui

HOÀNH TÁ TRÀNG

Trương Tuần
Thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2015 1:50 PM

Dân còn nghèo, xây dựng Trung tâm hành chính nghìn tỷ để làm gì?

(GDVN) - Có ý kiến cho rằng, việc xây dựng Trung tâm hành chính nghìn tỷ có thể xuất phát từ lợi ích nhóm và tư duy nhiệm kỳ của cán bộ lãnh đạo địa phương...


Hàng loạt Trung tâm hành chính nghìn tỷ


Hàng loạt các tỉnh, thành phố như Khánh Hòa, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng... đang tập trung lập dự án xây dựng Trung tâm hành chính với quy mô nghìn tỷ.

Có thể thấy, chưa bao giờ “phong trào” xây dựng trụ sở làm việc cấp tỉnh, thành phố lại “nở rộ” như hiện nay. Trong đó, không ít công trình sử dụng nguồn vốn "viện trợ" từ ngân sách.

(trích bài trên GDVN)