Trang chủ » Cùng vui

CÂU NÓI CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH

Trương Tuần
Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2015 10:05 PM


Bà Quyết Tâm nói rất hay
Nhưng mà làm được cũng đầy khó khăn
Công chức quen thói hành Dân
"Đầy tớ" vẫn tưởng mình cần phải oai
Chuyện này nói mãi dài dài
Dân nuôi đủ thứ ...chỉ tài khinh Dân...
Trương Tuần