Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chết…“no”!?

Dưa Lê
Thứ ba ngày 15 tháng 4 năm 2014 10:04 PM

 Trung Quốc: Nhiều quan chức tham nhũng tự sát

(NLĐO:14/04/2014)- Trung Quốc đang chứng kiến sự bùng phát đột ngột các vụ quan chức tự sát giữa lúc giới chức nước này đẩy mạnh truy quét tham nhũng… Thơ rằng: 

                                        

Báo đăng tin ở…bên Tầu…

Các Quan tham nhũng đua nhau…lăn kềnh!?

Chết rồi bụng vẫn…to phềnh…

(Vì tham “ăn bẩn” nên thân…đẫy đà)!...

Bi giờ sợ bị “khui” ra

Quan tìm…cái chết “tự lo” cho mình!?...

Nhìn quanh thấy cuộn…dây thừng

Buộc vòng quanh cổ treo…lưng chừng nhà!... 

Thế là Quan biến thành…“ma”

“Bảo toàn” của cải đầy nhà Quan vơ ! 

Ngẫm ra cho đến bây giờ…

Các Quan Trung Quốc vẫn là…”thâm nho”!...

Có chết cũng phải chết…“NO”?!!!...

………………..

14-04-2014

DL