Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Phạm Xuân Trường

Phạm Xuân Trường
Thứ ba ngày 4 tháng 3 năm 2014 9:02 PM

TÔI CÒN ĐỦ THỜI GIAN ĐẾN ĐƯỢC NGÀY MAI ?
(Kính tặng ông Nguyễn Trần Bạt)

Đâu phải riêng tôi mà rất rất nhiều người
Gọi ông là khổng lồ thời đại
Quá khứ, tương lai, hiện tại
Ông lý giải mọi điều dễ hiểu như không
Tôi chỉ là ngọn cỏ ven sông
Ngước nhìn ông bằng đôi mắt buồn thương kính phục
Ông dũng cảm, kiên trì, thuyết phục
Không cần cách mạng cam, nhung
Bởi quá nhiều vọng phu và mẹ anh hùng
Máu đã thành sông, sông không còn nước mắt
Nếu hôm nay triệt để bốn cuộc cải cách
Mai con tôi đi chơi Băng Cốc
Thứ hai bay về làm việc ở Việt Nam
Đến lúc ấy các nhà thơ, nhà văn
Tim không nghẹn từng trang đau khổ
Thơ không còn nức nở
Ông trở lại cố hương đọc sách viết thơ tình…
Đất nước này từ hoang phế hồi sinh
Có một Ngô Bảo Châu toán học
Có một Đặng Thái Sơn chơi nhạc
Hội thảo: Trần Bạt có người nghe
Bão bẻ cong thân trúc, thân tre
Thì chết cháy trúc tre vẫn thẳng
Lời Thân Nhân Trung nghìn năm sâu nặng
Bây giờ Văn Miếu rêu phong
Con người đâu chỉ cần nước uống cơm ăn
Còn cả không gian chính trị để thở
Như chim bay trong đời lộng gió
Như cá tha hồ lặn hụp dưới sông
Đám đông có đau mới kêu thành ngôn luận
(Đừng kết tội họ là phản động)...
Ông biết trao ai viên đá Biện Hoà
Tôi cúi đầu kính phục
Bằng cả tấm lòng với hồn thơ chân thật
Trong chiếc “chuồng người” bất lực ngắm mây bay
Vượt làm sao qua những giới hạn (*)
Tôi còn đủ thời gian để đến được ngày mai ???
Ông - người quần chúng sạch
Sao cứ nặng lòng về đất nước hôm nay.
____________
(*) Tên sách nguyên văn “Vượt qua những giới hạn” của NTB, NXB Hội Nhà văn 2013.
Phạm Xuân Trường

 KHÔNG ĐỀ

Y học nước mình giờ mổ người bằng nội soi
“Măng sông” động mạch vành, thay van tim nhân tạo
Nếu thay máu, thay cả bộ não
Lớp trẻ nước mình chắc chắn giải Nô Ben.


Phạm Xuân Trường