Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Những nỗi oan khiên

Hồ Bá Thâm
Thứ hai ngày 3 tháng 3 năm 2014 9:12 PM

Có những oan khiên từ nhầm lẫn
Từ thiếu hiểu biết, thiếu lòng nhân
Có những oan khiên từ miệmg quan gang thép
Những oan khiên từ đồng bạc đầm toặc nghĩa nhân

Có những oan khiên từ dạ gan hiểm ác
Những oan khiên do chạy tội của kẻ làm kim tiền…
Muôn vẻ nỗi oan mỗi thời mỗi khác
Oan – giải oan đâu những giống nhau!

Oan khiên nào cũng đớn đau nhân thế
Đớn dau đời người, tan nát anh em
Đớn đau đằng đẳng đắm chìm
Gỡ được nỗi đau hao mòn nhân gian tinh lực!

Năm năm, mười năm, hai mươi năm…
Khi được minh oan chân không còn đứng vững
Có gì đền bù được nhân tâm và danh dự
Đâu chỉ bạc tiền, mồ hôi nước mắt đời ta!

Ở đâu đền bù nhỏ giọt
Đền bù lấy lệ đền bù
Đền bù hay là bố thí
Sao người dân lại bị dồn vào thế yếu, phải kêu xin!

Xã hội nhiều nỗi oan sao là tốt đẹp?
“Con kiến kiện củ khoai” hoài, giải oan chậm chạp
Đền bù nào, trách nhiệm thuộc về ai
Ai còn bảo miệng quan gang thép!

Đâu chồng đơn cao hơn người
Đâu  cán bộ ra tay quét bao oan khuất
Thời đã khác…
Không thể trễ nãi, uốn khúc, lập lờ!

Dân chủ, dân quyền, nhân quyền minh bạch
Đâu chỉ lợi quyền đất đai vàng bạc
Phẩm giá nhân dân, dân quyền  mới là cái- bàn - thờ
Thiêng liêng, đừng đụng nào mà hối tiếc!

Oan trái phải đứng lên đòi lại
Và tay người cầm luật pháp phải công minh!
Dân là chủ. Đâu là Bao Công?
                          Quan ở đâu còn cậy quyền?
Công lý nào tránh được oan khiên, giả dối?

Nơi đâu ta gửi Niềm tin!
                                                 2-3-2014