Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ viết kỉ niệm 35 năm chiến tranh biên giới

Thái Thăng Long, Nguyễn Minh Tâm
Thứ hai ngày 17 tháng 2 năm 2014 6:26 AM
Nguyễn Minh Tâm

BẤT DIỆT
Thắp lên một nén hương trầm

Ngoảnh về phương Bắc...
khấn thầm Các Anh
Đã không được phép linh đình
Tự tâm, mình tự với mình...
có sao?

Hồn Người ở tận xanh cao
Đã thiêng…
thì dẫu thế nào…
CŨNG THIÊNG !!!!!!!!!


LỊCH SỬ

17 tháng 2 đã là lịch sử
Như Đống Đa, Bạch Đằng...
Hỏi có khác gì nhau ?
Suy ngẫm mãi bỗng hiểu ra một nhẽ
Đó là điều chỉ khác TRƯỚC và SAU...

Thái Thăng Long
NGÀY 17THÁNG 2NĂM 1979

máu dồng dội tôi nhuộm dỏ rừng chiều
máu của nhân dân tôi thành sông ngày ấy
súng giăc bủa vây , nhà cháy
súng giặc băm nát núi cao...
căm thù dựng bia ở dất
mối thù khắc dá rừng xanh

bao nấm mộ sau cuộc chiến tranh
có yên không dồng dội?

trái tim mình nhức nhối
tổ quốc bên người ru lời dắng cay...
lịch sử sẽ còn ghi mãi
ngày 17-2-1979
xác giặc chất dầy...
16-2-2014

* Ảnh: Nhân dân Hà Nội tưởng niệm chiến sĩ đồng bào hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới