Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Không thể nào quên

Nguyễn Chính Viễn
Thứ hai ngày 17 tháng 2 năm 2014 9:43 PM
 
Anh  bảo Em quên đi quá khứ
Hãy cao lên lời chúc tụng ca 
Hãy vui lên và cùng nâng cốc…
Để quên di…chỉ nhớ từ giờ

Anh mật ngọt cuộc đời là thế
Đừng mất công vạch lá tìm sâu 
Vì tre làng vẫn  êm ả gió 
Nhắc làm chi cái nỗi khổ đau…

Cũng chẳng cần nhân tình thế thái 
Hãy quên đi công sức ông cha… 
Chỉ  cần biết cuộc sống bây giờ
Cho chính mình, hãy sống vui ca

Em nguôi ngoai mầu  xanh rợp  lá
Tấc đất kia nhuốm máu ông cha
Và ngôi trường rộn vang tiếng trẻ
Bỗng vì ai mà nó phôi pha… ?

Anh bảo “quên” ! Em bảo không thể…
Sống trên đời phải biết trả ơn,,,
Biển rộng, sông dài… hôm nay có
Cuộc sống an bình,  bởi tổ tiên…

Vài lời gan ruột nói với anh… 
NCV