Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chúc Tết…Lão Trần!…

Tú Còm
Thứ bẩy ngày 1 tháng 2 năm 2014 8:55 PM

Tú Còm

 

Đầu Xuân xin chúc Lão Trần Nhương

“Mã đáo thành công” khắp nẻo đường

Vào Nam, ra Bắc tầm thơ phú

Xuống biển lên non viết mấy chương…

Thẳng thắn phê luôn không tránh né

Chân thành góp ý chuyện tai ương

Làm cho xã hội thêm lành mạnh

Lên “Ngựa” Lão Trần…quất thẳng cương!!!...

 

Mồng Một Tết Con Ngựa


31/01/2014

T.C