Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nhớ Tết xưa

Trường Hải Lê Văn Đông
Thứ ba ngày 21 tháng 1 năm 2014 10:07 PM

    ( Cùng sẻ chia những người xưa cũ)

     Nhớ về tuổi thơ, nhớ Tết xưa,
    Đón Xuân, đón Tết đẹp như mơ !
    Cuối xóm, đầu thôn đì đẹt pháo,
    Mái tranh thấp thoáng bóng nêu, cờ.
    Hớn hở trẻ thơ manh áo mới,
    Cao niên khởi hứng họa vần thơ.
    Gạo nếp, thịt thà chung hợp tác,
    Bàn thờ, câu đối mọi nhà lo.
    Trống trò hát bội rền đêm hội,
    Bơi chải, đu tiên, địch cờ người .
    Rồng rắn trẻ con đi chơi Tết,
    Hội làng các cụ luận bình thơ.
    Đền đài, tôn miếu mờ hương khói,
    Cháu con mừng thọ rước ông bà.
    Ngày xưa thanh đạm mà ấm cúng,
    Tết đến Xuân về, nhớ Tết xưa!
                                    Đỉnh Sơn , cận tết Giáp Ngọ 2014
                                                     Trường Hải Lê Văn Đông