Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Vè ba miền

Y Phết
Thứ tư ngày 22 tháng 1 năm 2014 6:33 AM

 

Vào những năm sau 2000, rất nhiều người thích đặt vè. Hinh như người ta có gì bế tắc nên đặt vè chơi. Mỗi người thêm một câu, cốt cười cho đã. Ngay quan chức loại vừa vừa cũng thích đọc vè để xả stress. Rất nhiều dị bản, ngẫm lại thấy hay hay, xin chép ra đây một bài trong số nhiều bài, xem thử cũng thấy ngồ ngộ.

 

Miền Bắc có lắm thằng điên

Trong túi có tiền nó bảo rằng không

Suốt ngày chỉ thấy lông bông

Nói thì rất giỏi, làm không ra gì

Chỉ được cái tính kiên trì

Nghị quyết kiểu gì cũng học bằng thông

 

Miền Trung có lắm thằng ngông

Nó chạy cửa trước nó luồn cửa sau

Nghị quyết nó thuộc làu làu

Nó thả đúng chỗ, nó “câu” đúng người

Chủ trương nói một hiểu mười

Nhưng chỉ vận dụng ở nơi lắm tiền

 

Miền Nam có lắm thằng tham

Nó ăn như phá nó mần (làm) như điên

Hễ mà trong túi có tiền

Cưới xong vợ cả, cưới liền vợ hai

Suốt ngày chỉ thích lai rai

Có mỗi nghị quyết học hoài không xong

 

Vần vè nhố nhăng, thế mà chí lí. Thực tình không phải ai cũng vận vào thơ. Nhưng cái số đông ứng với câu vè, quả là… độc.

 

Y PHẾT