Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chùm thơ Nguyễn Văn Diệp

Nguyễn Văn Diệp
Thứ hai ngày 13 tháng 1 năm 2014 7:36 PM


 Dương Chí Dũng mong gặp "Đại Ca"
Thể trường thiên
 
"Anh cả " Ngọ Chí Dũng chẳng tha
Cấp hàm Thứ trưởng cũng khai mà
Ân nhân liệu phải...bao lần đút?
Tình nghia cho mô...mấy đợt quà?!
Mỗi bữa viếng thăm ..dăm bẩy lượng
Vài lần nhờ vả ..vạn Đô la
Khai ra còn được cơ ....may sống
Ngậm miệng thoát sao chuyện ..hóa ma!
Em giải thoát anh đành mắc tội
Bác ăn tiền bạc cớ sao qua?
Nghĩa tình sâu nặng ngày đồng chí
Ân oán chi mô buổi cửa Tòa!
Sống chết tủi hờn trong ngục tối
Còn đâu hống hách chốn quan nha!?
Vạ gí chung hưởng nay riêng chịu
Bác thấy còn ai móc nữa ra
Để tội tầy đình mong nhẹ bớt
Cho lòng thanh thản lúc về già
Chắc rằng còn gặp anh trong khám
"Ôn cố chi tân"với "đại ca"
     Nguyễn văn Diệp
    Lòng dân nhớ Đại Tướng
 
Mộ trăm ngày mất - rét qua đông
Vẫn có vạn người viếng mộ Ông
Trước án Điện Biên* dâng kiếm lệnh
Trên đồi dân chúng đặt thần công
Nhớ thương để dạ - nào ai khóc -
Để cả trong tim gửi trống đồng?
Hỏi có còn đâu trang trọng thế
Họa chăng Nghĩa Lĩnh đất Vua Hùng...
      Ngày 13 - 1 -2014
      Nguyễn Văn Diệp