Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Quan “kinh”...xe buýt?!...

Ống Nhòm
Thứ sáu ngày 13 tháng 12 năm 2013 2:18 PM


 
Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM có đi xe buýt?(Tinnong.vn =11/12/2013)  Đó là câu hỏi của đại biểu Trần Trọng Dũng với Giám đốc Sở GTVT Tất Thành Cang về hoạt động của xe buýt trong buổi chất vấn tại HĐND TP.HCM  sáng 11.12.
Được hỏi: Sao cán bộ, công chức ít chịu đi “xe buýt”?Người ta nêu lên hàng tá “lý do”… Ống Nhòm xin ghi lại thành“ vè” về một số “lý do” như sau hầu bạn đọc.
.
“Tập tầm vông                             
Không mà có                                
Tập tầm vó                                    
Có mà…không!”...
Hỏi mấy ông
Không hay có ?
Mật nhăn nhó:
“Có…à…không…
...............
Xe quá đông
Đi không tiện” ?...
Quần áo diện
Mất nếp là
E người ta
Cười vào mũi”…
…………
Xe như…cũi
Nhốt chật người
Toát mồ hôi
Đi làm chậm…
…………
Đã đi chậm
Còn nhét hàng
Đầy gánh, quang
Toàn cá mú
Hôi như…cú
Vãi linh hồn
“Sì -tốp” luôn    (Stop)
Không đi nữa!...
…………
Hay bị “nhỡ”
Phải đợi chờ
Không đúng giờ
Phải chen lấn
Xe quá…bẩn                                                                                                                                                     Hôi rình rình…
…………..
Tài chùng chình
Bắt thêm khách
Mùi hôi nách…
Thuốc phì phèo
Chẳng khách nào
Chịu cho nổi…
…………..
Không “đồn thổi”
Ứ nói sai
Một nói một
Hai bảo hai
Xe…”quan tài”
Chịu hết nổi…
……………
Quan thời buổi
Sáng nhập nhèm…
Tối lem nhem
Túi nhiều tiền
Chơi…xe xịn
Đi cũng tiện
“Vù” cũng nhanh…
Các Quan anh
Chào…“xe buýt” !!!...
……………
.
12/12/2013
Người ghi
Ô.Nhòm