Trang chủ » Cùng vui

Nhà Táo hội thảo

Trương Tuần
Thứ năm ngày 23 tháng 1 năm 2014 2:20 PM

Sớ Táo Quân Tuổi Trẻ Cười

 
Ngọc Hoàng rất khoái văn vần
Yêu cầu tấu sớ phải mần bằng thơ
(Cho nên hồi đó tới giờ
Táo Quân vô Hội Nhà thơ cũng nhiều)
Thiên đình chất vấn đủ điều
Táo tôi phải báo cáo liều bằng thơ.
Ngọc Hoàng hỏi: Táo ở mô?
Tâu rằng ở nước Đại Cồ Việt Nam
Nơi vừa tổ chức SEA Games
22 thắng lợi vẻ vang lẫy lừng
Xứng danh con cháu Tiên Rồng
Chiến công cũng giỏi, thể công cũng tài
Huy chương tổng sắp dài dài
Xin dâng tờ báo để ngài đọc thêm.

Ngọc Hoàng hỏi chuyện thanh niên
Học hành, cơm áo gạo tiền ổn chưa?
Nghe đâu cái tụi Đông Đô
Nó xơi một vố, bây giờ ra sao?
Tâu rằng: tội ấy nhẹ hều
Nên tòa cho hưởng án treo cả bầy.
Giáo khoa, cải cách sa lầy
Tuyển sinh, thi cử bầy hầy khắp nơi
Học thêm, học thiệt, học chơi
Thương thay tụi nhỏ bị nhồi như banh.
Sẵn đây xin hỏi trời xanh
Ai chịu trách nhiệm, sửa nhanh cho (tụi nó) nhờ?
Ngọc Hoàng hơi bị bất ngờ
Phán rằng: Bảo tụi nó chờ... kiếp sau
Bây giờ táo hãy trình tâu
Mấy vụ tham nhũng hàng đầu ra sao?
Tâu rằng:
Vụ nào cũng như vụ nào
Một bầy bị cáo, bị cào chối quanh
Tuồng gì là giống hôi tanh

Cháy nhà ra mặt mấy anh chuột chù
Phải dùng án trảm, án tru
May ra chúng sợ, án tù nhằm chi?
Ngọc Hoàng giải thích một khi:
“Ném chuột sợ vỡ đồ gì đó chăng?
Lưới trời lồng lộng bủa giăng
Đôi khi cũng lọt vài thằng Tề Thiên
Huống hồ là lưới trần gian
Vốn thường để lọt những chàng Lý Thông”.
Còn đang nghị luận lung tung
Sau rèm bỗng thấy chị Hằng bước ra
Dầy dầy sẵn đúc một tòa
Đòi thi hoa hậu lúa già, lúa non
Cuộc thi nếu vẫn đang còn
Chị Hằng đăng ký hợp đồng tham gia
Nghe qua, Táo nổi da gà
Rằng: coi chừng bọn Tú bà, Tú ông
Ma cô, ma cạo, ma cà rồng
Kinh doanh phụ nữ vành trong, vành ngoài
Táo đây là Táo TT Cười
Không rành cái chuyện buôn người bán hoa
Tây Vương Mẫu cũng bước ra
Khen rằng táo thế mới là Táo Quân.

Chuyển sang bàn chuyện Tây Đông
Năm qua thế giới mắc vòng nhiễu nhương
E rằng lại sắp có thêm
Vài ba nước bị xóa tên bản đồ
kẻ khủng bố, người “khủng bô”
Làm cho trăm họ xương khô cốt tàn.

Ngọc Hoàng vội vã cắt ngang
Thôi đừng đụng tới mấy chàng đánh bom
Trẫm xin hai chữ bình an
Còn khanh về lại trần gian là vừa
Táo liền về đón Giao Thừa.

TÁO TT CƯỜI