Trang chủ » Cùng vui

Ông già Nô en ơi

Trần Nhương
Thứ ba ngày 24 tháng 12 năm 2013 7:11 PMƠi ông già Nô en
Ông hãy gửi cho trẻ em Việt Nam
Trí thông minh để mai ngày lớn lên
Xây dựng một Việt Nam giàu có
Trả món nợ khổng lồ cha anh họ dành cho

Ông hãy gửi cho chúng lòng trung thực
Dám chịu những điều dù xấu xa
Không đổ vấy cho tập thể
Phủi tay vơ vét của dân…

Ông hãy gửi cho chúng
Sự kiên cường của nhà Trần nhà Lý
Diệt quân thù giữ biên ải từng li
Không quỳ gối trước mưu ma chước quỷ

Ông hãy gửi cho chúng
Biết làm người và được hưởng làm người
Với tất cả quyền mà Thượng đế ban cho

Ông gửi cho chúng
Những trang giáo khoa trí tuệ
Không có những tín điều mê mị

Ông hãy gửi cho chúng
Lòng yêu thương rứt ruột đồng bào
Đừng vô cảm lạnh lùng độc ác

Xe tuần lộc ông có về không nhỉ
Hay chỉ là mong ước Giáng sinh này….