Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Hớn hở vì…”nghèo”!?...

Dưa Lê
Thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2013 7:29 PM


(Dantri-25/09/2013) - “Nhiều lãnh đạo hớn hở thông báo địa phương có
thêm hộ nghèo…Các hộ mất tiêu chuẩn nghèo thì có khi phản ứng, buồn
vì…thoát nghèo”

  Thơ rằng:

.
“Tin mừng” xóm dưới, thôn trên…
Xã ta “ vớ bở ” có thêm…hộ nghèo!(?)
Chánh quyền, đảng bộ mừng reo
Có thêm hộ “nghèo” xã mở…liên hoan!...
Bò một “chú “ – Lợn răm con
Bà con xóm dưới, thôn trên…tưng bừng!
Thanh la, trống phách lùng tùng…
Mừng vui “thắng lợi” ta cùng…liên hoan!
Loa đài, kèn trống oang oang
Xã ta “thắng lợi”, Ủy ban…phất cờ…
Bắt đầu “phấn đấu” từ giờ…
Sang năm giữ vững “lá cờ”…nghèo thêm!...
Lập “báo cáo” gửi cấp trên
Giữ vững “thành tích” tăng thêm…“hộ nghèo”!!!?....
.
25-09-2013
DL
kjgagkln rgqaptl
    
17:06 (4 giờ trước)
        
tới tôi
Xin gửi TLgia bài mới lên trang cho zui... Cảm ơn TLgia!...
.