Trang chủ » Thơ

Manh áo của cha

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2013 6:11 PM
(nhân ngày của Cha 16-6)

Cảm ơn cha cho con manh áo cũ
Mà cha đã mặc
Mồ hôi những năm khó nhọc
Mảnh vá những năm đạn bom
Là pho sách ngàn trang cha dạy dỗ

Cám ơn cha một thời gian khổ
Không có ngày xưa sao có bây giờ
Manh áo cha như linh vật tôn thờ
Như tín ngưỡng trong lòng con thắp sáng
Mẹ cha cho con vóc dáng
Con lớn lên Sao Hoả cũng gần kề
Trái đất rồi thành một chốn quê
Bao thay đổi không lường trước được
Tất cả những điều cha mong ước
Con xin làm người thợ thi công.

Con xin cha đừng lấy làm lòng
Áo cha cho con không thể mặc
Không thể mang vào nam ra bắc
Không thể thành lễ phục của hôm nay...