Trang chủ » Tin văn và...

Câu nói ấn tượng trong tuần

Theo TuanVietNam
Thứ bẩy ngày 15 tháng 6 năm 2013 8:46 AM
Không ai ‘mua’ hết được 500 đại biểu ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương.


Tôi vẫn nhấn mạnh một quan điểm của mình: Nhà nước này phải là nhà nước của nhân dân, chứ không phải của một thiểu số nào, nên củng cố niềm tin trong dân vẫn phải là mục tiêu tối thượng.
Bác Hồ từng nhiều lần nhắc nhở là nước có yên thì thuyền mới yên. Người dân hiện giờ cũng đã có những tâm trạng bất bình ở lĩnh vực này lĩnh vực khác.  Nếu thêm một sự bất tín thì hậu quả khó lường...
 
Nguồn Tuanvietnam