Trang chủ » Tin văn và...

Hội nghị Lí luận phê bình văn học lần thứ 3

TN
Thứ ba ngày 4 tháng 6 năm 2013 7:20 PMTại hội trường khách sạn Ngôi sao thị trấn Tam Đảo, hội nghị này đã khai mạc. Nơi đây hội nghị lần thứ nhất năm 2003 cũng diễn ra với những bài tham luận rất hót của Trần Mạnh Hảo, Hoàng Quốc Hải….
10 năm sau, hôm nay lại gặp nhau ở đây. Ôi vẫn những gương mặt ngày xưa. Nào Phong Lê, Trần Đình Sử, Phương Lựu, Nguyễn Văn Hạnh, Lê thành Nghị, Lê Quang Trang…Rất rất ít các gương mặt trẻ, có một số tầm tầm thuộc Viện Văn học…các nhà văn được mời không nhiều thấy lão tướng Nguyễn Xuân Khánh, Hoàng Quốc Hải. Các địa phương cũng ít  gặp đôi ba bạn bè, có Văn Công Hùng như vừa ở Trường Sa lên Tam Đảo…Trần Đức Tiến, Đình Kính
Chuyện vãn trên xe lúc lên Tam Đảo có người nói thành tựu lớn của lí luận phê bình văn học là 21 bản tham luận hội thảo thơ Thiền đã là đỉnh cao chót vót rồi. Điểm mặt trong hội nghị này thì các gương mặt có trong 21 tham luận đó không ít…
Hội nghị có tới 6o bản tham luận và còn tiếp tục gửi BTC. Thế mới biết chúng ta tỉ phú chữ nghĩa. trong kỉ yêu tham luận tôi thích ý kiến của Minh Thái là các nhà PBLL đọc chưa vỡ chữ, đọc chưa vỡ chữ thì còn phê bình cái gì. Cho nên nhà văn bao giờ cũng không coi trọng các nhà lí luận.
Nhớ Hội nghị lần thứ 2 tại Đồ Sơn, Trần Nhương đã có bài báo :"Năm chai bia Hà Nội" Làm xôn xao cư dân mạng và giới văn chương. Không biết hội nghị này có gì ấn tượng...Hãy chờ xem
Bay giờ GS Nguyễn Văn Hạnh đang tham luận
Nhà văn Ngô Thảo tham luận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đỗ Chu dự hội nghị với vũ khí của mình
GS Trần Đình Sử tham luận nói đại ý các lí luận về văn học hay chủ nghĩa Mác cũng rất cũ, họ viết cho họ chứ ko viết cho ta. Ngày ấy ko có tất cả công nghệ bây giờ. Cho nên đọc nó cần rút ra cái gì cần cho ta...
nhà văn Phong Lê tham luận nhắc đến hai sự kiện: Vi Thùy Linh biểu diễn thơ và Đặng Thân ra sách mà Hội Nhà văn im lặng
Buổi chiều ý kiến của GS Hồ Ngọc Đại nói đại ý thời nào thế ấy, mùa nào thức ấy những cái cũ không hợp thời xin hãy để đó. Nền giáo dục của ta bao nhiêu năm vẫn là Không Tử. Trẻ con hôm nay nó không ngần ngờ như người lớn mà chúng ta cứ lấy mình ra áp đặt cho nó. Xin các cụ to lớn xin hãy ngồi đó để chúng cháu làm việc cho ngày hôm nay....
Nhà văn Lê Quang Trang tham luận về việc tổ chức PBLL không có gì mới. Theo TN thì các hội đồng này kia thì cũng là có cũng được mà không cũng được
 
 Vũ Quần Phương nói Nước ta là cường quốc hăng hái làm thơ và kinh hãi làm thơ. Việc thẩm định thơ của các BGK thẩm định không có uy tín khiến công chúng chán nản. Không có năng lực mà âẫn vào BGK.Ông phương kêu cần hạn chế giải kể cả giải NN và HCM. Ông được giải rồi nay kêu hạn chế.
Nhà văn Hoàng Quốc Hải lên diễn đàn, ông kể nhà văn Nguyễn Công Hoan trả lời một bạn đọc hỏi bác viết văn vào lúc nào, nhà văn NCH nói viết ban đêm khi các nhà phê bình họ ngủ. (tham luận đã cho lên TNc)
Ông Đào Duy Quát , một gương mặt không mới nói về những việc rất cũ về PBLL văn học. Làm lí luận mới và ông chém gió...
Nhà lí luận Nguyễn Văn Lưu lên tương cho Văn Giá và chụp phát mũ cho Văn Giá diễn biến tư tưởng các luận văn hạ bệ thần tượng. Ông dẫn ra Nhã Thuyên có bài luận văn mà trong đó nhân vật đã nhại Đường kach mệnh. Không biết có đúng ko nhỉ..Ông còn nói Khoa văn Đại học Sư phạm rất loạn từ khi nổi mới...Oách thật các nhà LLPB giọng rất chi mách bố...Nhà văn Hà Phạm Phú thì nói nhà PBLL cảnh sát. Ôi chả biết ra làm sao....Hãy chờ chiều nay không khí nóng lên...
Nhà phê bình lí luận Phạm Xuân Nguyên lên diễn đàn phê BTC ko cấp tài liệu cho báo chí. Ông nói thế hề phê bình trẻ có mặt ở đây mà ko được nói, vẫn các cha chú nói điều cũ. Đã có đội ngũ trẻ nhưng họ vẫn còn ít được tham gia diễn đàn. Trẻ họ có cái mới chớ không chỉ có sách vở nhà trường. Phê bình vẫn là vạch lối, định hướng. Anh Xuân Nghiêm nói về Nguyễn Văn Lưu là phê bình chỉ điếm, quy kết anh Văn Giá. Nhưng thời chụp mũ đã qua rồi. Anh Giá vẫn là PGS vẫn là có chân hội đồng chấm luận văn. Hội nhgij cần thiết nhưng thứ bậc quá, vòng vo quá, và bỏ quên lớp trẻ.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói lại qua ý kiến Phạm Xuân Nguyên rằng BTC không hề quên lớp trẻ, chúng tôi sẽ dành cả sáng mai cho lớp trẻ...
 
 Nhà phê bình trẻ Cao Việt Dũng được lên tiếng sao lại cứ lấy chuẩn mực cũ chẳng hạn như Hoài Thanh, hãy để PBLL tự do sáng tạo. Khi Nhã Thuyên động đến tác phẩm nào là tư cách họ sáng tạo về tác phẩm đó dù của ai.
Bây giờ nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại lên nói các nhà phê bình xa rời các nhà sáng tác
Vũ Nho lên tiếng phê bình so với sáng tác cũng ngang thưng nhau, nâng thì cùng nâng. Ông chuyển lời của nhà văn Nguyễn Đức Thiện ở Tây Ninh nói rằng các nhà PBLL toàn bới đời tư và họ như người đàn bà nơi chợ búa. Ôi thế có chết không, ai lại hạ một câu chết liền với các nhà PBLL khả kính như vậy !
Một ngày đẫy no nê LLPB và đặc sản ngọn su su Tam Đảo