Trang chủ » Tin văn và...

Thay đổi giờ tang lễ nhà thơ Tạ Hữu Yên

BTC
Thứ bẩy ngày 1 tháng 6 năm 2013 3:57 PM

TNc: BTC tang lễ và gia đình nhà thơ Tạ Hữu Yên thông báo vì có một đồng chí cựu trung ương tạ thế tổ chức tang lễ vào ngày 3-6-2013 nên tang lễ nhà thơ Tạ Hữu Yên buộc phải lui lại vào ngày 4-6-2013, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội .Giờ viếng từ 10 giờ đến 12 giờ , an táng tại quê nhà. Thương thay !