Trang chủ » Tin văn và...

Bọ Lập lại chuyển nhà

Theo NTT
Thứ bẩy ngày 8 tháng 6 năm 2013 7:26 PM

NTT: Khổ thân Bọ Lập “quechoa”, vừa dọn từ vn sang info, nay lại dọn sang blogspot. Kể từ  07/06/2013 nguyenquanglapquechoa đã chuyển nhà sang địa chỉ nhà mới: http://bolapquechoa.blogspot.com/
Mời bà con tiếp tục đến với Quê Choa!
Nếu bị chặn, mời bấm vào đây nhé:  Quê Choa 1 và  Quê Choa
Chúc Quê Choa vững bước hành quân xa