Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Bi kịch này soi sáng những trường ca

Hồ Bá Thâm
Thứ ba ngày 9 tháng 4 năm 2013 3:47 PM


(Trích từ trường ca Nơi đầu sóng)

1-
Hơn một năm trôi qua đằng đẳng
Nặng nề mỗi ngày đá nặng…
Rồi cái đến phải đến: phiên tòa!
Cả nhà họ Đoàn “tội giết người,
chống người thi hành công vụ”
                tội còn nguyên!
Nhưng tréo ngoe năm tù lại khác
Nhẹ đi nhiều… hay tòa diễn kịch!
Khóa số tám sít chặt bao oan trái dân lành!
Xoáy vào đau nhói những tâm can
Đoàn Văn Vươn ngẩng cao đầu nói lời vô tội
Vì cương chế sai, miệng quan gang thép ai bì
Tòa đẩy các anh vào cánh cổng tù tối như mực
Ở nơi kia anh lại thấy những gì thẳm sâu tội ác…
Bi kịch này soi sáng những trường ca!

2-
Và phiên tòa xứ tội quan huyện, quan xã phá nhà họ Vuơn
Kẻ chủ mưu vẫn nhơn nhơn
Phạt tội vẫn là quan nhỏ
Kẻ ra tay ký lại nhẹ hờu
Mấy tháng tù không giam giữ!
Thật là một trò hề
Lúng túng “phiên tòa bỏ túi”
Khốn cùng tư pháp thế này ư?
Kẻ nào đã phá nhà phi tàng chứng cứ
Nhưng phim ảnh còn kia, đẩu tòa đã lờ đi
Cái gốc tội ác cố che, cố đậy
Nhưng bia miệng còn kia, quan lớn họ bênh nhau
Kẻ sai lè vẫn gân lên là đúng (?!)
Bất chấp lời kết của vị Thủ tướng
Để bi kịch này soi sáng những trường ca!

3-
Quan huyện ra tòa trấn an dư luận
Hay công minh luật pháp, dân tình?
Những phiên tòa cứ xoáy vào đau nhói những lương tâm
Bao câu hỏỉ dồn lên chất ngất
Bao giờ quan tỉnh ra tòa?
Bao giờ quan tỉnh ra vành móng ngựa?
Nghe ra là là khó!
Bao ô che chắn từ xa
Thói thời chỉ tắm rửa từ vai trở xuống
Bao tối tăm dơ dáy trong đầu
Bệnh trục lợi mafia thành u to cứ lớn
Ung thư, ung thư…
Có lẽ nào công bằng là thế!
Công khai là thế!
Dân chủ là thế?
Bao giờ “quan tỉnh” ra tòa?
Bao giờ quan tỉnh ra tòa?
Hay để dối lừa chồng chất
Để bi kịch này soi sáng những trường ca!

4-
Kẻ nào báo cưỡng chế là đúng?
Kẻ nào bảo dân bất bình nên phá nhà anh em họ Đoàn
Kẻ nào huy động cả trăm công an bộ đội hùng hùng hổ hổ
Cho bécgzê lùng sục
Kẻ nào bảo cưỡng chế là trận “đánh đẹp”
Có thể dựng phim
Có thể đưa vào “giáo án” làm mẫu chi bao trận khác
Kẻ nào bào Vươn chẳng có công lao gì
Có đầm kia xanh là nhờ lãnh đạo
Kẻ nào đảo lộn trắng đen
Kẻ nào qui nhân dân lên tiếng bảo vệ dân oan,
Vạch mặt kẻ tham lam, bạo chúa ấy là “chống lại”!
Kẻ nào lập lờ công tội
Công lý trở bàn tay
Chính quyền của dân, vì dân hay của “quân thù địch”
“Bộ phận không nhỏ” suy thoái thế thôi ư?
Chỉ là tội hủy hoại tài sản thôi ư?
Quan cả tha quan hai
Quan hai tha quan ba
Quan ba nhẹ tay quan bốn
Chỉ khổ lính tráng
Chỉ chết dân lành!
Vụ việc quan tỉnh
Thắng thì quan to ăn to
Quan nhỏ ăn nhỏ
Giờ thua sao bắt quan huyện, xã ăn đòn?
Để bi kịch này soi sáng những trường ca!

5-
Bảo nào phải từ trời
Bão từ lòng tham vô đáy kẻ đưởng quyền
Dẫn lớn nhỏ gió cũng góp thành bão lớn
Sóng cường quyền ập xuống dân đen!
Sao giữa bình yên
Lại can qua sóng dữ
Chúa Trời đâu,
Lồng lộng lưới trờ nhân- quả
Bao giờ “quan tỉnh” ra tòa?
Bao giờ quan tỉnh ra vành móng ngựa?
Đâu rồi bao quỉ dữ
Người – Trung- Chính tay bị còng vẫn ngẩng cao đầu
Người- Dân- Đen đi lồng lộng giữa trời cao
Mặt trời đỏ hay máu nào thắm đỏ?
Mà cơn bão nào xoáy vào đau nhói những lương tâm?
“Lương tâm không được ngủ”!
Để bi kịch này soi sáng những trường ca…

  9-4-2013