Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Ngư nghiệp” hay ngư…lôi?...

Ống Nhòm
Thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2013 10:36 PM


 
Trung Quốc ngang nhiên đưa tầu khảo sát ngư nghiệp xâm phạm Trường Sa.
(Tin trên báo): - Tấu khảo sát ngư nghiệp – thăm dò nguồn cá Nam Phong, do
Trung Quốc tự thiết kế, chế tạo và được cho là “lớn nhất Châu Á”đã xâm phạm (trái phép - PV) vùng biển Trường Sa của Việt Nam để triển khai cái gọi là “điều tra tài nguyên nghề cá”.(?)
Lời bình:
.
Ba Tầu lắm mẹo, nhiều “chiêu”
“Khảo sát ngư nghiệp” ra điều…ta đây?…
Giở trò múa mép, giương…vây
Cho tàu “khảo sát” bầy hầy Trường Sa…
Nhận xằng đảo Việt Nam ta
Xua bầy cướp biển thò ra, thụt vào
Nghênh ngang cắm cờ “5 sao”
Giả vờ “khảo sát” thụt vào, thò ra?!...
Khác nào một lũ quỷ, ma
Biết đâu “ngư nghiệp” hay là…”ngư lôi”?!
Mẹo “Pắc Kinh” qúa cũ rồi
Uốn ba tấc lưỡi lừa người được sao?!...
Nam Phong lén lút ra vào
Có ngày “sóng cuộn” lộn nhào…“Nam Phong”!!!...
………….
20/03/2013Ô.Nhòm