Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bao giờ có…Bao Công?...

Tú Còm
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013 9:25 PM
Tin trên báo: Ban Thường vụ tỉnh ủy Phú Yên đã kỷ luật cách chức 03 cán bộ là  cấp ủy Ngân hàng Tỉnh vì tội tham ô…(Dantri.com-19/03/2013)
Vậy có thơ rằng: 
.
Đều là Cán bộ nhà ta
Toàn là “cốp nặng” đâu là thường dân!
Ông nào cũng nói như…Thần
Mà xem trong bụng cái “tâm”…con bò!
Tiền bạc Nhà nước giao cho
Cả bọn thụt thò…ăn cắp chia nhau?!...
Chỉ vì cái “máu” thích…giàu
Anh nào cũng khoái nhà lầu, xe hơi!...
Thanh tra làm rõ mười mươi
Thế mà “kỷ luật” nửa vời là…xong!?...
Bao giờ lại có Bao Công
Đem “Cẩu đầu trảm” cho lòng dân yên?!!!...
.
19/03/2013
T.C