Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khuyên ông nghị Phước

Thư ký Thời Đại
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2013 8:25 PM

 Nghị Phước hãy viết ngay đơn

Xin nghỉ Quốc hội dân ơn Nghị nhiều

Dân bầu nhầm ông nói liều

Nói thiếu suy nghĩ là điều đáng chê

Phát biểu như kẻ ngủ mê

Nói nhăng nói quậy không hề biết sai

Cử  tri bực chửi ông hoài

Chửi  ông Đại biểu bất tài thiếu tâm

Suy nghĩ phát biểu thiếu tầm

Vì ông mắc bệnh tâm thần đã lâu(*)

Khuyên ông nên nghỉ cho mau

Đừng ngồi làm khổ người bầu cho ông

Cử tri hối hận tiếc công?

Bầu nhầm nay phải cầu mong ông về

Cử tri cả nước buồn ghê

Khi nhìn “ông nghị” ngô nghê họ Hoàng.

 

24/02/2013

Thư ký Thời Đại