Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bệ…Rồng!?...

Chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2013 5:59 PM

.
Cái thời phong kiến ngày xưa…
“Bệ Rồng” chỉ có đức Vua  được ngồi…
Bây giờ phong kiến…toi rồi
Bệ Rồng vẫn vững như thời…ngày xưa!(?)
Thôi thì Chủ tịch, Bi thơ…
Đứng đầu hàng…tỉnh cũng đua nhau ngồi...
Toàn là tầng lớp…con Trời
“Bệ Rồng” hoành tráng phải ngồi mới…oai!?
Xun xoe một lũ tay sai
Tiền công mặc sức tiêu xài xá chi…
“Bệ Rồng” nào có rẻ gì
Bằng mấy mẫu ruộng bán đi còn…bù…
“Sếp” ngồi nhún nhảy…gật gù
Hơn cả ngồi ghề  “T.U” trên giời!!!...(*)
“Bệ Rồng” ngự khoái nhất đời
Tha hồ nhún nhẩy như thời…ngày xưa!!!...
.
Tháng 3- 2013
DL
-----------------------
*  Ghế đệm trên máy bay chở khách “TU”hiện đại nhất thời LiênXô