Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Ô-Ba-Ma…cảnh giác cao?!

Dưa Lê
Thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2013 9:22 PM


.
Mỹ thực hiện nguyên tắc “Cẩn thận người Trung Quốc”
(Dantri.com-27/02/2013): Cơ quan tư pháp Mỹ lần đầu tiên đối mặt với vấn đề xác định mức độ đe dọa an ninh quốc gia của các trạm điện gió “Made in China”. Xin có 10 câu   “khúc khích” như sau:
.
Nước Mỹ coi bộ to đùng
Thế mà còn phải coi chừng Chai-na
Vừa rồi Ông Ô-Ba-Ma
Ký lệnh “xổ toẹt” bóng ma…Thiên Triều!...
Ô-Ba-Ma “sợ” một điều
Cái “Trạm điện gió” có nhiều…mắt ma…
Nó thu bí mật Quốc gia
Truyền về “nước Mẹ” Trung Hoa thì…tèo!
Thế là ký lệnh…“phăng teo”
Bắc Kinh hết giở trò mèo…gian manh!!!...
………..
27-02-2013DL