Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Ông “Nghị”…tâm thần!...

Tú Còm
Thứ bẩy ngày 23 tháng 2 năm 2013 9:04 PM

.Mang danh “Đại biểu nhân dân”
Thế mà ăn nói như quân hồ đồ!
Khác nào những loại…ma cô
Trộm cắp, cờ bạc, chạy sô bến tầu…
Nếu không đồng thuận với nhau
Cũng nên ăn nói những câu đàng hoàng!
Nói rồi quắt qoéo dọc ngang
Ngẫm ra càng nói lại càng thêm…ngu!
Chuyện này đã rõ thực hư
Cái danh “ông Nghị” bây chừ sao đây?!...
.
21/02/2013
TC