Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Qua bùn

Phạm Xuân Trường
Thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2013 9:43 PM

Rượu vào cười nói oang oang
"Cao đàm khoát luận" lạm bàn văn chương
Tự phong thánh, tự làm gương
"Khinh thế ngạo vật" dương dương cả cuời
Kim lòi giẻ, gương vỡ đôi
Mới hay trọc phú nhái lời thánh nhân
Qua bùn để lại dấu chân
Gột làm sao hết mùi phân hả người??