Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hai bài thơ của Phan Cung Việt

Phan Cung Việt
Thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2013 6:48 PM


BIỂN CẢ

Người xuống biển mò trai mò ngọc
Ta chỉ mò mấy câu thơ …

Ta mò trong nắng trong mưa
Nhặt được mấy câu ưng ý

Thứ nhất,  thơ con nhớ Mẹ
Rồi mấy câu thơ lẽ đời …

Mẹ ta thì đã mất rồi
Mây bay trong tóc, trăng phơi cuối ghềnh

Người xưa khóc thật, ta chưa thật
Ta chỉ khóc nhầm những nhỏ nhoi !...

Bây giờ đã biết khóc rồi
Biển lại lặng im đến thế ?...

Tha hương, 5 tết 2013

 

TỨ TUYỆT XUÂN Ở BIỂN

Xuống biển một mình, giường hai gối
Kê lên nghe sóng vỗ bên đời
Chừng đã khuya rồi hồn cứ hỏi
Hai gối hơn là một gối lẻ loi ?...

Hương tha, tết 2013