Trang chủ » Tin văn và...

Bên tượng liệt sĩ thày giáo Nguyễn Văn Hùng

TN
Thứ năm ngày 7 tháng 2 năm 2013 3:43 PM
 
TNc: Chi họ Nguyễn làng Mọc, Quan Nhân do anh Nguyễn Văn Hưng chủ xướng (em trai LS) đã khánh thành tượng LS Nguyễn Văn Hùng ngay trong khuôn viên của nhà thờ chi họ. Chi họ này chính là chi họ của NSNA Nguyễn Đình Toán.
LS Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1951, học ĐHSP 1, tháng 1-1972 đi bộ đội thuộc F 325. Vào ngày 28 tết năm 1973 đã hy sinh tại Quảng Trị.
Gia dình đã dựng tượng Anh để anh luôn có mặt bên người thân và con cháu luôn nhớ anh, người đã ngã xuống vì tự do độc lập...